Budget  2004
  Udgifter Indtægter
  Faste Variable Ordinære Ekstraordinære
Hytteleje 1 1500      
Hytteleje 2 2800      
El 364,98      
Krans 315      
Morgenbrød   202    
Varekøb, diverse   399    
         
         
Brylle brugs   1.744    
Kød   606    
Frikadeller   0    
Kager   0    
Kontingent     4.500  
Renter        
Salg af øl og vand     495  
Auktion     1.471  
Sponsorater        
         
I alt 4979,98 2.951 6.465 0
I alt pr deltagerdag 100 59    
  Voksne Børn 6-15 Kontingent
Deltagere lørdag 20 5 2.250
Deltagere søndag 20 5 2.250
I alt 40 10 4.500
Korrektionsfaktor for deltagerantal 0,67
Kassebeholdning primo kr 8.260,72
Faste udgifter 4.979,98    
Variable udgifter 2.950,77    
I alt udgifter 7.930,75 7.930,75  
Ordinære indtægter 6.465,38    
Ekstraordinære indt. 0,00    
I alt indtægter 6.465,38 6.465,38  
Årets resultat Overskud -1.465,36 -1.465,36
Kassebeholdning ultimo kr 6.795,36