Budget  2005
  Udgifter Indtægter
  Faste Variable Ordinære Ekstraordinære
Hytteleje 1 1500      
Hytteleje 2 2900      
El 350      
Krans 315      
Morgenbrød   300    
Varekøb, diverse   400    
         
         
Bilka   2.300    
Kød   0    
Frikadeller   0    
Kager   0    
Kontingent     4.100  
Renter     0  
Salg af øl og vand     400  
Retur øl-vand samt pant     450  
Auktion     1.000  
Sponsorater     300  
         
I alt 5.065 3.000 6.250 0
I alt pr deltagerdag 124 73    
  Voksne Børn 6-15 Kontingent
Deltagere lørdag 17   1.700
Deltagere søndag 24   2.400
I alt 41 0 4.100
 
Kassebeholdning primo     kr 7.707,51
Faste udgifter 5.065,00    
Variable udgifter 3.000,00    
I alt udgifter 8.065,00 8.065,00  
Ordinære indtægter 6.250,00    
Ekstraordinære indt. 0,00    
I alt indtægter 6.250,00 6.250,00  
Årets resultat Overskud -1.815,00 -1.815,00
Kassebeholdning ultimo kr 5.892,51